Chow Chow champion

2008.5.3日天意获CKU宁波国际冠军展全场总冠军BIS

   Source:CNCC CHINA CHOW CHOW CLUN Browse:

Summary:2008年5月3日天意获CKU宁波国际冠军展全场总冠军BIS 松狮冠军

2008年5月3日天意获CKU宁波国际冠军展全场总冠军BIS松狮犬冠军
松狮犬冠军 FIRST 天意
松狮犬冠军 父亲:CASH现金
松狮犬冠军 母亲:莉莉
松狮犬冠军 指导手:万安
松狮犬冠军 美容师:万安
松狮犬冠军 训犬师:臧续磊
松狮犬冠军 繁殖者:25925 LEADER
松狮犬冠军 拥有者:田红

CACIB国际冠军展全场总冠军BIS比赛颁奖视频http://www.cncc.cc/bbs/1sp/173.html

keyword: CKU 松狮冠军 全场总冠军 BIS

Previous post:2008年5月2日天意在CKU宁波FCI冠军展获松狮犬冠军

Next:2008.5.17日天意获CKC苏州全犬种赛全场总冠军

Related articles