Chow Chow champion

2009.9.5-6FCI华东区全犬种国际冠军展HOPE获松狮冠军

   Source:CNCC CHINA CHOW CHOW CLUN Browse:

Summary:2009年9月5-6日FCI华东区全犬种国际冠军展HOPE获尖嘴原生组BIG2 松狮冠军BOB

2009年9月5-6日FCI华东区全犬种国际冠军展HOPE获尖嘴原生组BIG2 松狮冠军BOB
2009年9月5-6日FCI华东区全犬种国际冠军展(CACIB) HOPE获得尖嘴原生组BIG2 松狮冠军BOB
2009年9月5-6日FCI华东区全犬种国际冠军展(CACIB) HOPE获得尖嘴原生组BIG2 松狮冠军BOB 图片1

 

keyword: 松狮比赛 松狮冠军 松狮犬冠军

Previous post:09.9.5FCI全犬种国际冠军展CACIB黑牛获全场总冠军

Next:2009.9.5-6日CKU宁波全犬种冠军展黑牛获全场总冠军BIS

Related articles